Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2020

ble
ble
3565 950e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaarrives arrives
ble
1453 374f 500
Reposted fromwyczes wyczes viakrainakredek krainakredek

January 06 2020

ble
0889 e223 500
ble
0816 3402 500
my new love
Reposted byrybny rybny

January 05 2020

ble
3875 13ad 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiedonaprawienia niedonaprawienia
ble
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
ble
9251 dde2 500
Reposted byhashebeebeDwatysiace
ble
Oczywiście byłam świadoma, że alkohol nie jest rozwiązaniem, ale woda zasadniczo też nim nie była.
— Carina Bartsch
ble
Nie potrafię walczyć o ludzi, po prostu. jak odnoszę wrażenie, że komuś nie zależy na mnie, to się wycofuję, nie chcę przeszkadzać i być zbędnym balastem.

Znikam.

January 02 2020

ble
Zawsze czuje się źle w sylwestra, cieszę się że już po wszystkim 
— Też tak ktoś ma?
Reposted fromSkydelan Skydelan viaarrives arrives
ble
1861 52d5 500
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum viaarrives arrives
ble
5555 506e 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viaarrives arrives
ble
Ludzie wierzą, że będą szczęśliwi, jeśli przeprowadzą się w jakieś inne miejsce, lecz przekonują się, że to tak nie działa. Gdziekolwiek się udasz, zabierasz tam siebie.
— Neil Gaiman

December 29 2019

ble
6356 65f2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaapatyczna apatyczna
ble
9486 12a1 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaapatyczna apatyczna
ble
8846 8191 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaapatyczna apatyczna
ble
8266 1fb2
ble
Oczywiście byłam świadoma, że alkohol nie jest rozwiązaniem, ale woda zasadniczo też nim nie była.
— Carina Bartsch
ble
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl