Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2015

ble
Untitled
Reposted fromweightless weightless viapimpmyheart pimpmyheart
ble

Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, 
że trzeba Ci to czasem przypominać: potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza.

— Jonasz Kofta
ble
ble
1231 a885 500
Reposted frompeper peper viathenewyork thenewyork
ble
ble
Swoje trzeba przeżyć. Żeby umieć. Żeby wiedzieć czego się chce. Żeby wiedzieć czego można oczekiwać. Kropka.
— artykuł "Co musisz dla siebie zrobić mając dwadzieścia lat?"
Reposted fromdusz dusz viaszalony-virus szalony-virus
ble

May 12 2015

2242 2210 500
Reposted frommythicwildcard mythicwildcard viajadex jadex
ble
1133 4567
5654 2ebd 500
Reposted fromnameherhope nameherhope
ble
Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego.
— Jonathan Carroll
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialubie-lato lubie-lato
ble
ble
ble
ble
Reposted fromfelicka felicka viabarb barb
ble
8523 ad9c 500
Reposted fromIriss Iriss viasatyra satyra

March 30 2015

ble
ble
Tylko dlatego, że możemy żyć bez czegoś, nie oznacza, że musimy.
— Grey's anatomy (s11e17)
Reposted frompensieve pensieve viakrainakredek krainakredek
ble
Dosyć wcześnie, bo już w szkole, zorientowałem się, że nie nadaję się do niczego.
— Różewicz
Reposted fromoutcat outcat viakrainakredek krainakredek
ble
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl